Lịch cúp điện Tây Ninh trong các ngày từ 03/7/2023 đến 09/7/2023, Công ty Điện lực Tây Ninh sẽ tạm ngưng cung cấp điện các khu vực sau để sửa chữa, nâng cấp thiết bị và bảo trì lưới điện:

1. THÀNH PHỐ TÂY NINH

Ngày 08/7/2023: Khu phố 1, 5 phường III và khu phố Ninh An, Ninh Thành phường Ninh Sơn từ 08giờ đến 11giờ30. Khu phố 2 phường I và khu phố 2 phường II từ 13giờ30 đến 17giờ.

2. THỊ XÃ HÒA THÀNH

Ngày 08/7/2023: Ấp Long Hải xã Trường Tây từ 08giờ đến 17giờ.

3. THỊ XÃ TRẢNG BÀNG

– Ngày 04/7/2023: Khu phố Lộc An, Lộc Phước phường Lộc Hưng từ 07giờ30 đến 17giờ. Ấp Phước Trung xã Phước Chỉ từ 08giờ đến 17giờ.

– Ngày 06/7/2023: Khu phố Lộc Thanh, Lộc Tân phường Lộc Hưng từ 07giờ30 đến 17giờ. Ấp Phước Hội xã Phước Chỉ từ 08giờ đến 17giờ.

– Ngày 09/7/2023: Đường số 8 KCN Trảng Bàng từ 07giờ đến 17giờ.

4. HUYỆN DƯƠNG MINH CHÂU

– Ngày 03/7/2023: Ấp Ninh Hưng 1, Ninh Hưng 2 xã Chà Là và ấp Phước Nghĩa, Phước Lộc A, Phước Lộc B, Phước Bình xã Phước Minh từ 08giờ đến 17giờ.

– Ngày 04/7/2023: Ấp Khởi Hà xã Cầu Khởi và ấp Phước Lộc xã Phước Minh từ 08giờ đến 17giờ.

– Ngày 05/7/2023: Ấp Thuận Hòa xã Truông Mít từ 08giờ đến 17giờ.

5. HUYỆN CHÂU THÀNH

– Ngày 03/7/2023: Ấp Long Chẩn (trừ tổ 3, 8) xã Long Vĩnh từ 08giờ đến 17giờ.

– Ngày 04/7/2023: Ấp Long Châu xã Long Vĩnh từ 08giờ đến 17giờ

– Ngày 05/7/2023: Tổ 8 ấp Long Chẩn xã Long Vĩnh từ 08giờ đến 17giờ.

– Ngày 06/7/2023: Tổ 3 ấp Long Chẩn xã Long Vĩnh từ 08giờ đến 17giờ.

– Ngày 07/7/2023: Ấp Long Đại xã Long Vĩnh và ấp Thanh Thuận xã Thanh Điền từ 08giờ đến 17giờ.

– Ngày 08/7/2023: Ấp Thành Nam xã Thành Long từ 08giờ đến 17giờ.

6. HUYỆN GÒ DẦU

– Ngày 03/7/2023: Ấp Bến Mương xã Thạnh Đức từ 08giờ đến 17giờ.

– Ngày 06/7/2023: Ấp 7 xã Bàu Đồn và ấp Phước Chánh xã Phước Thạnh từ 08giờ đến 17giờ.

– Ngày 08/7/2023: Ấp Cẩm Bình xã Cẩm Giang từ 08giờ đến 11giờ30. Khu phố Nội Ô A, Thanh Bình A, Thanh Hà, Rạch Sơn Thị trấn và ấp Phước Hội, Phước Tây xã Phước Thạnh từ 08giờ đến 17giờ.

7. HUYỆN BẾN CẦU

– Ngày 06/7/2023: Ấp B xã Tiên Thuận từ 08giờ đến 17giờ.

– Ngày 07/7/2023: Ấp Voi xã An Thạnh từ 08giờ đến 11giờ30. Ấp Bảo xã Long Giang từ 13giờ30 đến 17giờ.

– Ngày 08/7/2023: Khu phố 2, 3 Thị trấn từ 08giờ đến 11giờ30. Ấp A, Bàu Tép xã Tiên Thuận từ 08giờ đến 17giờ.

8. HUYỆN TÂN CHÂU

– Ngày03/7/2023: Ấp Thạnh Quới xã Thạnh Đông từ 08giờ đến 17giờ.

– Ngày 04/7/2023: Ấp Tân Dũng xã Tân Hà từ 08giờ đến 17giờ.

– Ngày 05/7/2023: Ấp Đông Hà xã Tân Đông từ 08giờ đến 17giờ.

– Ngày 06/7/2023: Ấp 6 xã Suối Dây từ 08giờ đến 17giờ.

9. HUYỆN TÂN BIÊN

– Ngày 04/7/2023: Ấp Thạnh Sơn xã Thạnh Tây từ 08giờ đến 17giờ.

– Ngày 05/7/2023: Ấp Thanh An xã Mỏ Công từ 08giờ đến 11giờ30. Ấp Mới xã Tân Phong từ 13giờ đến 17giờ.

– Ngày 06/7/2023: Ấp Dinh xã Mỏ Công từ 08giờ đến 11giờ30.

– Ngày 08/7/2023: Tổ 2 khu phố 6 Thị trấn và ấp Xóm Tháp xã Tân Phongtừ 07giờ đến 17giờ.

Xin thông báo đến Quý khách hàng thời gian dự kiến mất điện để bố trí kế hoạch sinh hoạt và làm việc phù hợp. Quý khách hàng lưu ý thời gian đóng điện lại các khu vực nêu trên có thể sớm hơn so với thời gian dự kiến. Để có thể biết thông tin chính xác, Quý khách hàng có thể truy cập vào website Trung tâm chăm sóc khách hàng của Tổng công ty Điện lực miền Nam (https://cskh.evnspc.vn) vào mục Tra Cứu/Lịch ngừng giảm cung cấp điện và sử dụng mã khách hàng của mình (ký hiệu PB05xxxxxxxxx được cung cấp trên biên nhận hóa đơn thanh toán tiền điện) để tra cứu hoặc điện thoại đến Tổng đài chăm sóc khách hàng theo số 19001006, 19009000.