Tây Ninh triển khai 15 dự án quy mô trong 10 năm tới

Theo thông tin từ UBND tỉnh Tây Ninh, Kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội tỉnh Tây Ninh năm 2022, tỉnh sẽ tập trung xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại, chuẩn bị sẵn sàng các nguồn lực để phát triển.

error: CẢNH BÁO: © Bản quyền thuộc về TAY NINH Agency