Tây Ninh đăng ký 7 mô hình phát triển du lịch nông thôn trong xây dựng nông thôn mới

BTNO – Theo văn bản UBND tỉnh gửi Văn phòng Điều phối nông thôn mới (NTM) Trung ương, tỉnh Tây Ninh đăng ký 7 mô hình tham gia chương trình phát triển du lịch nông thôn trong xây dựng NTM giai đoạn 2021-2025.

Du khách trải nghiệm tại Vườn quốc gia Lò Gò – Xa Mát (huyện Tân Biên) – ảnh Ngọc Diêu

Các mô hình này do thành phố Tây Ninh, thị xã Hoà Thành, Trảng Bàng và các huyện Gò Dầu, Tân Biên, Tân Châu, Dương Minh Châu xây dựng, triển khai. Cụ thể: mô hình “Xây dựng, phát triển mô hình du lịch cộng đồng gắn với sự tham gia trực tiếp của người dân và phát huy các giá trị văn hoá, lịch sử, cảnh quan thiên nhiên của các địa phương” (huyện Dương Minh Châu); “Xây dựng, phát triển mô hình du lịch sinh thái vườn gắn với cảnh quan thiên nhiên và đặc sản miền quê” (huyện Gò Dầu); “Du lịch sinh thái khu di tích lịch sử Đồng Rùm” (Tân Châu); “Khu du lịch sinh thái mãng cầu Bà Đen Tây Ninh” (thành phố Tây Ninh); “Du lịch nghỉ dưỡng Farmstay dọc sông Vàm Cỏ Đông” (thị xã Hoà Thành); “Du lịch trải nghiệm nông trang (Farmstay)” (thị xã Trảng Bàng); “Xây dựng, phát triển mô hình du lịch nông nghiệp kết hợp du lịch sinh thái Vườn quốc gia Lò Gò – Xa Mát và du lịch về nguồn Khu căn cứ cách mạng miền Nam – Trung ương Cục miền Nam” (Tân Biên).

Việc đăng ký xây dựng các mô hình phát triển du lịch nông thôn trong xây dựng NTM là nét mới của Chương trình xây dựng NTM giai đoạn 2021-2025 vừa được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 263/QĐ-TTg ngày 22.2.2022.

Chương trình xây dựng NTM giai đoạn 2021-2025 có nhiều nội dung, phần việc trọng tâm nhằm nâng cao chất lượng đời sống của người dân nông thôn và giải quyết các vấn đề bức xúc, tồn tại trong xây dựng NTM từ trước đến nay. Trong đó, chương trình có nhiều chuyên đề quan trọng như chương trình “Mỗi xã, phường một sản phẩm”- OCOP, chương trình bảo vệ môi trường, chuyển đổi số hướng tới NTM thông minh, chương trình du lịch nông thôn. 

Phương Thuý (Tây Ninh Online)

error: CẢNH BÁO: © Bản quyền thuộc về TAY NINH Agency